Leiderschap

De training leiderschap maakt je bewust van het effect van je gedrag en maakt onbewuste patronen bij jezelf zichtbaar. Wat is bijvoorbeeld jouw positie binnen je team of organisatie? Hoe stel jij je grens, en hoe ga je om met de grenzen die anderen jou stellen? Geef je zelf richting of bepalen anderen de richting die jij opgaat? Wat is effectief leiderschap en wat bepaalt hierin jouw succes? Met het paard kan onder andere gewerkt worden aan: Grenzen aangeven, ruimte (positie) innemen, focus, omgaan met angst, omgaan met weerstand, loslaten, communicatie, inlevingsvermogen en authenticiteit.

Tijdens deze training is het paard je "leermeester". Het paard en zijn authenticiteit is een waardevol reflectie-instrument op het onbewuste niveau voor de mens. Het paard fungeert daarbij als een indicator voor de innerlijke gemoedstoestand van de deelnemer, zowel het bewuste als onbewuste deel. Het paard helpt dan in feite de werkelijkheid te nemen zoals die op dat moment is, zonder oordeel. Weten hoe iemand het ervaren heeft, lees een verslag van een deelnemer. Zoals hij schrijft: "Ik heb een wezenlijke stap verder gezet in mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling…".

Samen met het paard laat ik je opdrachten doen. Deze geven inzicht in jouw sterktes en zwaktes als leider, om uiteindelijk daar een goede balans in te kunnen vinden. Als je in de oefening bijvoorbeeld een paard moet leiden, dan kan dit alleen tot stand komen als jij in de ogen van het paard authentiek gedrag vertoont en erkent wat je voelt. Dit ontstaat wanneer bewust en onbewust gedrag bij de deelnemer complementair zijn en elkaar niet tegenspreken. Het paard zal dit gedrag reflecteren en inzichten geven in je eigen handelen en hoe je het anders zou kunnen aanpakken. Het is de ervaring, die je gaat omzetten naar jouw eigen, authentieke manier.

Erkennen wat er is. Dat is precies waar paarden zo ongelofelijk goed in zijn!