Trauma & Hechting

Bij kinderen en volwassenen die op grond van hun persoonlijke situatie wat meer aandacht nodig hebben, pas ik de CREF-methode® toe. CREF staat voor Circle Reprint Emotional foundation. Het CREF-Model is een cirkel vormige voorstelling van 7 levensbehoeften. Die staan voor veiligheid, waardering, kennis, zelfontplooiing, kerntransformatie, fysiologische behoefte en emotionele verbinding. Door de cirkel in te zetten ontstaat er een helder inzicht in onvolledige of ontbrekende levensbehoeftes. Het begint met een toetsing van het basisvertrouwen. Bij afwezigheid of verstoring van één van de behoeftes kunnen er diverse technieken ingezet worden. Bijvoorbeeld EMDR en/of hypnotherapie om het basisvertrouwen te herstellen en waardoor een nieuwe balans ontstaat. Ook bij de Cref Methode werken we samen met paarden.

De CREF-Methode® kan worden ingezet bij alle persoonlijke ontwikkelingen en in het bijzonder bij:
  • Aandoeningen die behoren tot het zogenoemde; Geen Bodem Syndroom, zoals ADHD, Autisme en PDD-NOS.
  • PTSS klachten bij (jonge) kinderen, jeugdigen of volwassenen.
  • Ernstige verstoorde vertrouwensrelaties binnen het gezin.
Naast persoonlijke situaties kan het ook gebruikt worden bij organisaties. Gedacht kan worden aan:
  • Ernstige verstoorde vertrouwenskwesties binnen organisaties.
  • Verandermanagement processen.
  • Binnen organisatie met een verhoogt risico op trauma.
Deze animatie over de CREF-Methode®, ontwikkelt door het IKEV, Instituut voor Kennis en Vaardigheden, informeert je over welke vroege levenservaringen van invloed kunnen zijn in gedragingen in het dagelijks leven. Na het zien van deze animatie heb je een beter beeld over de invloed van ons brein op ons basisvertrouwen. In de animatie wordt ingegaan op de behandeling van een verminderd basisvertrouwen middels de CREF-Methode®.

Wil je het gewoon even rustig doorlezen, dan kun je hier meer lezen over het ontstaan van de CREF-Methode® en informatie over het Geen Bodem Syndroom kun je hier vinden.